Ceník prací

Cenová nabídka: zdarma
Odborná konzultace: zdarma

Terénní práce:
Vyvaření 200,-/m2
Vyvaření schodů 960,-/bm
Vyvaření přelivového žlabu 1.060,-/bm

Doprava 10,-/km